radiant

 • 111radiant energy — spinduliuotės energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dalelių ir (arba) elektromagnetinių ar kitokių bangų pernešamas energijos kiekis. atitikmenys: angl. radiant energy vok. Strahlungsenergie, f rus. лучистая энергия …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 112radiant energy — spinduliuotės energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Išspinduliuota, perduota arba gauta jonizuojančiosios spinduliuotės energija (neįskaitant rimties energijos). Matavimo vienetas – džaulis (J). atitikmenys: angl.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 113radiant energy — spinduliuotės energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Išspinduliuotų, perduodamų arba priimamų elektromagnetinių bangų energija. atitikmenys: angl. radiant energy vok. Strahlungsenergie, f rus. лучистая энергия, f;… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 114radiant energy fluence — spinduliuotės energijos įtėkis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikrame erdvės taške į elementariąją sferą krintančios spinduliuotės energija, padalyta iš tos sferos skerspjūvio ploto. Matavimo vienetas – džaulis… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 115radiant intensity — spinduliuotės stipris statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikra kryptimi erdvinio kampo elemente, turinčiame pasirinktąją kryptį, šaltinio ar šaltinio elemento skleidžiamas spinduliuotės energijos srautas, padalytas iš …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 116radiant heat flow-rate — šiluminės spinduliuotės srautas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikros sistemos elektromagnetinių bangų pavidalu išspinduliuotas, praleistas arba sugertas šilumos srautas. atitikmenys: angl. radiant heat flow rate… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 117radiant exitance — energinis šviesis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kuriame nors paviršiaus taške paviršiaus elemento skleidžiamas spinduliuotės energijos srautas, padalytas iš to elemento ploto. atitikmenys: angl. radiant exitance vok …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 118radiant energy fluence rate — spinduliuotės energijos įtėkio sparta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, lygus spinduliuotės energijos įtėkiui per vienetinį laiko tarpą, t. y. φ = dΨ/dt; čia dΨ – spinduliuotės energijos įtėkio pokytis, dt – laiko …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 119radiant absorption — spinduliuotės sugertis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. radiant absorption; radiation absorption vok. Strahlenabsorption, f; Strahlungsabsorption, f rus. лучепоглощение, n; поглощение излучения, n pranc. absorption de rayonnement, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 120radiant sensitivity — jautrumas švitinimui statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. radiant sensitivity; radiosensitivity vok. Strahlenempfindlichkeit, f; Strahlungsempfindlichkeit, f rus. радиационная чувствительность, f; чувствительность к облучению, f pranc.… …

  Fizikos terminų žodynas